yvonne@cesartherapiebaarle.nl

De Geerstraat 2A - Baarle-Nassau | Van Leuvenlaan 2 - Alphen  |  013-5072061

   
  Home  
  Oefentherapie Cesar
 
  Werkwijze  
Klachten
Praktijkinformatie
Folders en links
Contact en
formulieren

Kwaliteit

Hoge kwaliteit van zorgverlening is voor mij belangrijk. Om deze kwaliteit te behouden en continu te verbeteren:

Lidmaatschap VvOCM
Ik ben lid van de beroepsvereniging, de Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM).
 
Kwaliteitsregister Paramedici 2020-2025
Ik voldoe aan de door de VvOCM vastgestelde kwaliteitseisen voor herregistratie in het landelijke Kwaliteitsregister voor Paramedici ex. Art. 34 Wet BIG onder  inschrijfnummer 19901115994

 

Kamer van Koophandel
Praktijk Cesartherapie Baarle is ingeschreven Kamer van Koophandel ZuidWest Nederland onder nummer 2154483

 

Intercollegiale overleggroepen
Deelname aan diverse intercollegiale overleggroepen om kennis en ontwikkelingen uit te wisselen, zowel op gebied van Netwerk Chronische Pijn (NCP) en Netwerk Slaapoefentherapie als reguliere oefentherapie.
 
Bij- en nascholing
Om vakkennis te blijven ontwikkelen wordt er jaarlijks bij- en nascholing gevolgd.

Richtlijnen
Behandeling en verslaglegging volgens richtlijnen van de beroepsvereniging VvOCM, multidisciplinaire richtlijnen en kwaliteitseisen zorgverzekeraars.
Tevens wordt er structureel overleg gevoerd met verwijzers en indien nodig met overige behandelaars als fysiotherapeut, ergotherapeut, podotherapeut, psycholoog, POH-GGZ e.a.

 

Tevredenheidsonderzoek.
Digitaal tevredenheidsonderzoek wordt uitgevoerd door Qualizorg.
Hiermee wordt voldaan aan voorwaarden van diverse zorgverzekeraars en VVOCM.

 

De praktijk neemt deel aan de landelijke klachtenregeling volgens de regelgeving van de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg).

 

 

<< terug naar praktijkinformatie